เกี่ยวกับเรา

เราคือ ผู้นำที่ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service)

เราคือ ผู้นำที่ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ทางด้านซอฟต์แวร์ทั้ง Web Application, Mobile Application ตลอดจน ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ก โดยเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รองรับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Our Skilled Instructors

50
PROFESSIONAL INSTRUCTORS
87
NEW COURSES EVERY YEAR
25
LIVE SESSIONS EVERY MONTH
277
REGISTERED STUDENTS

What Our Students Say

X