คอร์สออนไลน์
พบหลักสูตรมากมายที่นี่
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง
ไม่มีจำกัด
เข้าถึงคอร์สได้ตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง
เรียนได้จากทุกที่
เข้าถึงคอร์สได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

เพราะเราเชื่อว่า ความรู้ คือ แสงสว่างที่ทำให้เกิดปัญญา ที่นำพาเพื่อช่วยแก้ไขหรือพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น

Online Course Learning Platform ศูนย์กลางการเรียนรู้ และให้คำปรึกษาในรูปแบบคอร์สออนไลน์ เพื่อนำซอฟท์แวร์ มาใช้ในการบริหารจัดการภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการในประเทศไทย

Free

MS04 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ ผู้บริหาร

เป็นคอร์สสำหรับ ผู้บริหาร โดยจะเน้นเรื่องรายงานวิเ…
2
Free

MS03 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ แอดมินระบบ

เป็นคอร์สสำหรับ เจ้าหน้าที่แอดมิน ที่ดูแลระบบหลังบ…
5
Free

MS02 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ คลังสินค้า

เป็นคอร์สสำหรับ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อสอนวิธี…
4
Free

PJC19:คอร์สสอนการใช้งานระบบน้องพอใจเตือนภัยโควิด-19 สำหรับอปท.ทั่วประเทศ

คอร์สสอนวิธีการใช้งานระบบแจ้งข่าวสารและรับเรื่องร้…
0
Free

MS01 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ หน่วยรถขาย

เป็นคอร์สสำหรับ user ที่เป็น หน่วยรถขาย เพื่อสอนวิ…
5
Free

MS01 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ หน่วยรถขาย

เป็นคอร์สสำหรับ user ที่เป็น หน่วยรถขาย เพื่อสอนวิ…
5
Free

PJC19:คอร์สสอนการใช้งานระบบน้องพอใจเตือนภัยโควิด-19 สำหรับอปท.ทั่วประเทศ

คอร์สสอนวิธีการใช้งานระบบแจ้งข่าวสารและรับเรื่องร้…
0
Free

MS02 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ คลังสินค้า

เป็นคอร์สสำหรับ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อสอนวิธี…
4
Free

MS03 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ แอดมินระบบ

เป็นคอร์สสำหรับ เจ้าหน้าที่แอดมิน ที่ดูแลระบบหลังบ…
5
Free

MS04 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ ผู้บริหาร

เป็นคอร์สสำหรับ ผู้บริหาร โดยจะเน้นเรื่องรายงานวิเ…
2

มาเติมความรู้ให้คุณเองเพื่อเป้าหมายที่รอคุณอยู่ข้างหน้า

เรียนรู้ อบรมการใช้งานโปรแกรม
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

พบกับผู้สอนที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากมาย

ผู้สอนของเรา

เรียนด้วยความสุข เรียนออนไลน์กับเรา LightYou.co

ลงทะเบียนอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร เมื่อมีคอร์สเรียนใหม่ ๆ

X