คอร์สออนไลน์
พบหลักสูตรมากมายที่นี่
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง
ไม่มีจำกัด
เข้าถึงคอร์สได้ตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง
เรียนได้จากทุกที่
เข้าถึงคอร์สได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

เพราะเราเชื่อว่า ความรู้ คือ แสงสว่างที่ทำให้เกิดปัญญา ที่นำพาเพื่อช่วยแก้ไขหรือพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น

Online Course Learning Platform ศูนย์กลางการเรียนรู้ และให้คำปรึกษาในรูปแบบคอร์สออนไลน์ เพื่อนำซอฟท์แวร์ มาใช้ในการบริหารจัดการภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการในประเทศไทย

Free

MS04 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ ผู้บริหาร

เป็นคอร์สสำหรับ ผู้บริหาร โดยจะเน้นเรื่องรายงานวิเคราะห์ด้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น รายงานกำไรขั้นต้น , รายงานสินค้าขายดี , รายงาน Dashboard on Line รายงานสรุปยอดขายประจำวัน ประจำเดือน , การแจ้งเตือนผ่านไลน์ เป็นต้น
3
Free

MS03 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ แอดมินระบบ

เป็นคอร์สสำหรับ เจ้าหน้าที่แอดมิน ที่ดูแลระบบหลังบ้านทั้งหมด ตั้งแต่ การเพิ่มร้านค้าใหม่ การจัดเรียงเส้นทาง การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้า ไปจนถึงส่วนรายงานตรวจสอบและรายงานวิเคราะห์
6
Free

MS02 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ คลังสินค้า

เป็นคอร์สสำหรับ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลังสินค้าหลัก การโอนสินค้าไปยังหน่วยรถขาย การเบิก การรับคืนสินค้าจากหน่วยรถ พิเศษคือ การขายหน้าร้าน(ถ้ามี)
5
Free

PJC19:คอร์สสอนการใช้งานระบบน้องพอใจเตือนภัยโควิด-19 สำหรับอปท.ทั่วประเทศ

คอร์สสอนวิธีการใช้งานระบบแจ้งข่าวสารและรับเรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่การเพิ่มเพื่อนในไลน์การลงทะเบียนการรับเรื่องร้องทุกข์และรายงาน
1
Free

MS01 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ หน่วยรถขาย

เป็นคอร์สสำหรับ user ที่เป็น หน่วยรถขาย เพื่อสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม  ตั้งแต่ การเตรียมอุปกรณ์ การติดตั้งแอพ การรับสินค้าจากคลัง การขาย การยกเลิกบิลขาย การเช็คอิน ไปจนถึงการโอนสินค้าคืนคลัง และการปิดรอบประจำวัน
7
Free

MS01 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ หน่วยรถขาย

เป็นคอร์สสำหรับ user ที่เป็น หน่วยรถขาย เพื่อสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม  ตั้งแต่ การเตรียมอุปกรณ์ การติดตั้งแอพ การรับสินค้าจากคลัง การขาย การยกเลิกบิลขาย การเช็คอิน ไปจนถึงการโอนสินค้าคืนคลัง และการปิดรอบประจำวัน
7
Free

PJC19:คอร์สสอนการใช้งานระบบน้องพอใจเตือนภัยโควิด-19 สำหรับอปท.ทั่วประเทศ

คอร์สสอนวิธีการใช้งานระบบแจ้งข่าวสารและรับเรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่การเพิ่มเพื่อนในไลน์การลงทะเบียนการรับเรื่องร้องทุกข์และรายงาน
1
Free

MS02 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ คลังสินค้า

เป็นคอร์สสำหรับ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลังสินค้าหลัก การโอนสินค้าไปยังหน่วยรถขาย การเบิก การรับคืนสินค้าจากหน่วยรถ พิเศษคือ การขายหน้าร้าน(ถ้ามี)
5
Free

MS03 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ แอดมินระบบ

เป็นคอร์สสำหรับ เจ้าหน้าที่แอดมิน ที่ดูแลระบบหลังบ้านทั้งหมด ตั้งแต่ การเพิ่มร้านค้าใหม่ การจัดเรียงเส้นทาง การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้า ไปจนถึงส่วนรายงานตรวจสอบและรายงานวิเคราะห์
6
Free

MS04 : Mobile Sales-คอร์สสำหรับ ผู้บริหาร

เป็นคอร์สสำหรับ ผู้บริหาร โดยจะเน้นเรื่องรายงานวิเคราะห์ด้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น รายงานกำไรขั้นต้น , รายงานสินค้าขายดี , รายงาน Dashboard on Line รายงานสรุปยอดขายประจำวัน ประจำเดือน , การแจ้งเตือนผ่านไลน์ เป็นต้น
3

มาเติมความรู้ให้คุณเองเพื่อเป้าหมายที่รอคุณอยู่ข้างหน้า

เรียนรู้ อบรมการใช้งานโปรแกรม
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

พบกับผู้สอนที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากมาย

ผู้สอนของเรา

เรียนด้วยความสุข เรียนออนไลน์กับเรา LightYou.co

ลงทะเบียนอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร เมื่อมีคอร์สเรียนใหม่ ๆ

X